Psicopedagogia

Marta García González

Psicologa infantil

Gimbebé compta amb un servei d’assessorament psicopedagògic pels seus alumnes.

Marta Garcia, llicenciada en psicologia, manté un permanent contacte amb el professorat sobre aspectes a destacar d’alumnes en concret o dinàmiques dels grups a la classe. A més, orienta en aspectes curriculars per atendre les diverses necessitats dels infants i ofereix assessorament al professorat i en l’Escola de Pares.

El servei de psicopedagogia es desenvolupa des de l’observació respectuosa del nen/a en el seu entorn escolar (valorant entre d’altres: el seu joc, les relacions amb els companys/es i adults, la seva actitud a l’aula…)

A Gimbebé no fem diagnòstics, però podem col·laborar amb els centres especialitzats i serveis de diagnòstic professional extern. També treballem de forma conjunta amb els pares, donant suport a les famílies d’aquells nens/es que ho necessitin per a un millor desenvolupament emocional i maduratiu.