El nostre currículum

Gimbebé és una Escola Infantil (de 0 a 6 anys) reconeguda i homologada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

L’infant, en edats primerenques, aprèn de manera sensorial. A través del joc, la pròpia experiència, els estímuls, les emocions, les vivències… el nen/a va descobrint el món que l’envolta.

El nostre currículum es caracteritza per:

 • Buscar la seguretat i la felicitat del nen/a.
 • Tenir una educació integral des del punt de vista humà (sentant les bases d’uns aprenentatges i uns valors) i des del punt de vista acadèmic (englobant aspectes intel·lectuals, artístics, físics, emocionals…)

La nostra metodologia basada en l’Escola Activa que:

 • Fomentem el pensament crític (fer preguntes, opinar, dubtar, plantejar hipòtesis, debatre…)
 • Fem servir l’exterior com a una aula més. Els nostres espais exteriors es converteixen en aules on es duen a terme les activitats curriculars d’una forma més sensorial i manipulativa i on els elements naturals formen part del material d’aprenentatge.
 • Respectem la individualitat de cada infant. Cada nen/a és únic, per la qual cosa, també ho són les seves necessitats i fortaleses.
 • Creem aprenentatges significatius on l’infant relaciona el que sap amb els nous aprenentatges i els assimila millor ja que troba sentit i lògica al que es planteja.
 • Fomentem la creativitat (plàstica, filosòfica, social…) donant l’oportunitat al nen/a a expressar-se i reflexionar.
 • Avaluem de forma global.

Donem molta importància a:

 • El desenvolupament lingüístic en català, castellà i anglès, amb professorat nadiu. La coexistència dels tres idiomes dins la jornada educativa en situacions del dia a dia permet als infants assimilar de forma natural les diferents llengües.
 • L’educació musical i rítmica amb una metodologia basada en els mètodes Dalcroze i de Willems, que transmeten els costums i les tradicions culturals i que desenvolupen la capacitat expressiva.
 • L’educació psicomotriu basada en els mètodes de Wallon, Lapierre, Aucouturier, Defontaine i Vayer, que permeten prendre conciència del propi cos i les seves possibilitats i de dominar la coordinació i els moviments.
 • Transmetem valors dins del context laic.
 • Fomentem l’educació cívica i humana dins del respecte a un mateix i envers els altres.
 • Respectem i tenim cura de l’entorn (som Escola Verda). El Forest School (Escola-Bosc), la cura de l’hort, els passejos per la platja… tot això ens porta a relacionar-nos amb el nostre entorn més proper, entendre’l i cuidar-lo.
 • Transmetem la nostra cultura i les nostres tradicions (dins del respecte per les altres).
 • Busquem la col·laboració amb les famílies en els aspectes educatius, amb reunions col·lectives i individuals i traspàs d’informació diària i informes evolutius semestrals.