AMPA

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de Gimbebé-Aulamar es va constituir el 1998 per iniciativa i inquietud d’un grup de pares i té com a finalitat impulsar la continuïtat del programa docent a Gimbebé, així com a fomentar la relació i vincle entre família i escola.

Són membres de l’Associació totes les famílies amb fills/es matriculats a Gimbebé.

Les activitats organitzades per l’AMPA s’agrupen en quatre blocs:

  • Activitats extraescolars per a tots els alumnes, organització d’espectacles, celebració de festes que formen part dels nostres costums i tradicions: Carnaval, Sant Jordi, Dia de la Família…
  • L’escola de pares, amb xerrades periòdiques per a la formació de pares.
  • Auditories de qualitat i higiene alimentària del servei de menjador.
  • Col·laboració amb entitats i organitzacions amb objectius solidaris i sense ànim de lucre: campanya de joguines per Nadal, recollida d’aliments…